Nyhet på Sundbybergs Stads hemsida

se
http://www.sundbyberg.se/nyheter/nyhetsarkiv2009/sundbybergbanarvagibrasilienforsvenskakommuner.5.52cf5aae11f93ddca018000124.html

Sundbyberg banar väg i Brasilien för svenska kommuner

Sharif Pakzad samt Brasiliens ambassadör Sundbybergs stad tar nu första steget till att etablera an vänort i Brasilien, Taboão da Serra. Här ses till höger näringslivschef Sharif Pakzad med Brasiliens ambassadör Antonino Lisboa Mena Gonçalves. "Hållbar utveckling" är temat när Sundbybergs stad etablerar vänortssamarbete med Taboão da Serra i Brasilien. Det är den brasilianska handelskammaren som föreslagit samarbetet mellan städerna. I början av mars reser därför kommunstyrelsens ordförande Helene Hellmark Knutsson (S), vice ordförande Siyamak Sajadian Sasanpour (MP) samt näringslivschef Sharif Pakzad till Brasilien för att bland annat träffa Taboão da Serras borgmästare.

Sundbyberg är en av de kommuner som växer mest i hela landet. Samarbetet mellan städerna ligger i linje med Sundbybergs ambition att kunna locka till sig miljöteknik och skapa grön tillväxt i kommunen.  Det ryms även inom ramen för den svenska regeringens nya exportplattform, "Symbiocity" som har utvecklats i samarbete med Exportrådet. Genom exportplattformen finns det en stor potential att sprida svensk miljöteknik som redan idag har mycket gott anseende i världen. Experimentet som sådant är först i sitt slag på kommunal nivå och det finns stora förhoppningar att erfarenheterna därifrån kan sprida sig över hela landet.


Strategiskt läge


Båda städerna har en strategisk position när det gäller kommunikationen till större regioner. Närheten till E4, E18 och Stockholm och två internationella flygplatser blir avgörande när företag vill starta sin verksamhet i Sundbyberg. Taboão da Serra har liknande förutsättningar. MotorvägenBR116 som binder São Paulo till hela södra Sydamerika börjar i Taboão da Serra. Staden betecknas som den brasilianska porten till Mercosur, en regional samarbetsorganisation mellan Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Idag ingår även Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru och Venezuela i Mercosur.

EU är fortsatt Brasiliens viktigaste handelspartner, följt av USA. Handels-volymen med EU ökade med 30 procent under 2007 och uppgick till 40 miljarder dollar, vilket motsvarade cirka en fjärdedel av den totala utrikeshandeln. EU är också den största investeraren i Brasilien.


Sundbyberg samarbetar med Brasilien

Sundbyberg jämnar väg för svenska kommuner i Brasilien"Hållbar utveckling" är teman för när Sundbybergs stad etablerar vänorts samarbete med Taboão da Serra i Brasilien. Detta ryms inom ramen av svenska regeringens nya exportplattform, "Symbiocity" som har utvecklats i samarbete med Exportrådet. I plattformen finns det en stor potential för att sprida svensk miljöteknik som redan idag har mycket gott anseende i världen. 

Experimentet som sådant är första i sitt slag på en kommunal nivå och det finns stora förhoppningar att erfarenheterna därifrån kan sprida sig över hela landet.

Experimentet som sådant är första i sitt slag på en kommunal nivå och det finns stora förhoppningar att erfarenheterna därifrån kan sprida sig över hela landet.

Båda städerna har en strategisk position när det gäller kommunikationen till större regioner. Närheten till E4, E18 och Stockholm och två internationella flygplatser blir avgörande när företag vill starta sin verksamhet i Sundbyberg. Taboão da Serra har liknande förutsättningar. Motorvägen BR 116 som binder São Paulo till hela södra Sydamerika börjar i Taboão da Serra. Staden betecknas som den brasilianska porten till Mercosur, en regional samarbetsorganisation mellan Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay. Idag ingår även Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Peru och Venezuela i Mercosur.

EU är fortsatt Brasiliens viktigaste handelspartner, följt av USA. Handels­volymen med EU ökade med 30 procent under 2007 och uppgick till 40 miljarder dollar, vilket motsvarade cirka en fjärdedel av den totala utrikeshandeln. EU är också den största investeraren i Brasilien.

Invigning 12 februari


Seminarium 12 februari


12 februari


Bli Medlem

Medlemskap i Brasilianska Handelskammaren i Sverige


Brasilianska Handelskammaren bildades under hösten 2006 som en systerhandelskammare till Svensk-Brasilianska Handelskammaren med säte i Sao Paulo i Brasilien.


Vårt syfte är att verka för ett ökat utbyte mellan Brasilien och Sverige.


Vi har vårt kontor på Gävlegatan 16, 113 85 Stockholm som vi delar med Solving Efeso som genom att vi får vara på deras kontor sponsar vår verksamhet.


Vi genomför ett antal gemensamma aktiviteter varje år där personer, institutioner och företag kan träffas och utbyta erfarenheter. Flera av dessa aktiviteter är sponsade av något av våra medlemsföretag.


Vi ger ut en tidning tillsammans med Svensk-Brasilianska Handelskammaren 5-6 gånger per år där vi normalt har ett uppslag per nummer.


Informationen om våra aktiviteter finns på vår blogg, http://www.brasiliens.blogg.se/ eller på http://www.swedcham.com.br/


I Brasilianska Handelskammarens styrelse sitter under 2009;

Hugo Oljemark, Elisa Sohlman, Sharif Pakzad, Bengt Svensson och Tomas Eliasson.


Var med och stötta vår verksamhet genom att bli medlem. Betala in SEK 300 för individuell melem eller SEK 1500 för företagsmedlem.


Betala på vårt bankkonto; SEB 5201 10 807 46  och uppge namn på inbetalningen. Maila gärna in era kontaktuppgifter till hugo@swedcham.com.br när ni ansluter er.


Medlemskap i Brasilianska Handelskammaren

Service

Brasilianska handelskammaren (BHK) representerar medlemmarnas intresse i sina etablerade kontakter med statliga departement både i Sverige och i Brasilien.

Att vara medlem I Brasilianska handelskammare (BHK) är ett effektiv sätt för att skapa nya handelskontakter, bilda olika nätverk och ta del kunskap om handeln mellan Sverige och Brasilien.

Ny medlemsförmån:

Som medlem i har du möjlighet att utnyttja vårt förmånspaket. I takt med att verksamheten bygges ut kommer vi att uppdatera förmånspaketet för att kunna erbjuda bredare service för våra medlemmar.
 

Fem nyttiga medlemsförmåner

1. Vi för din talan.
Du är med och påverkar svenska handelspolitiken i frågor som är avgörande för exponering av svenska företag på den brasilianska marknaden.

2. Du får affärskontakter.
Via medlemsmöten och nätverksträffar hittar du nya partners och kunder både i Sverige och i Brasilien.

3. Specialister gratis.
Som medlem får du kostnadsfri rådgivning av Handelskammaren inom bland annat näringslivsfrågan i olika områden och handel i Brasilien.

4. En plats på handelskammartorget.se
Som medlem finns ditt företag med på www.swedcham.br.com, Handelskammarens medlemsdatabas på nätet. Här kan du hitta nya kontakter, annonsera och rikta specialerbjudanden till andra medlemsföretag i Handelskammare.

5. Evenemang.
Alla medlemsföretag får var sitt VIP-kort för två personer. Det ger 40 % rabatt i inträdes avgifter till de evenemang som organiseras av handelskammare.


RSS 2.0