Miljöseminarium 1/6

Miljölösningar som exportvara

Ta vara på ett unikt tillfälle att vara en del av samarbetet inom klimat och hållbar utveckling mellan Sverige och Brasilien på kommunal nivå.

Tisdagen den 1 juni arrangerar Stockholms Handelskammare, Sundbybergs stad och Brasilianska Handelskammaren i Sverige ett möte för kommuner och företag i miljöteknikbranschen om möjligheterna att etablera sig på den brasilianska marknaden.

Under våren 2009 inledde Sundbybergs stad ett samarbete med Taboão da Serra – SP i Brasilien. Samarbetet ryms det inom ramen för den svenska regeringens nya exportplattform, "Symbiocity". Genom samarbetet finns det en stor potential att ytterligare sprida svensk miljöteknik som redan idag har mycket gott anseende i världen.

Möt borgmästarna bakom samarbetet och bilda din egen uppfattning om i vilken utsträckning ditt företag kan agera på den brasilianska marknaden.

Medverkare:

Anders Lundwall, vice vd Stockholms Handelskammare

Antonino Lisboa Mena Gonçalves, Brasiliens ambassadör

Jonas Nygren, Kommun styrelsens ordförande

Dr Evilasio Farias; borgmästare Taboão da Serra – São Paulo

Helene Hellmark Knutsson, ex Kommunstyrelsens ordförande Sundbybergs stad

Mikael Hagman, Utrikesdepartementet

Elisa Sohlman, vd Brasilianska Handelskammaren i Sverige

Tid: Tisdagen den 1 juni, kl 15.30

Plats: Stockholms Handelskammare, VÄSTRA TRÄDGÅRDSGATAN 9

För information och anmälan: folke.haggblom@sundbyberg.se tfn. 08-706 88 03


Handelskammar nytt

Se senaste nummret av Brazil Sweden and Norway och på sid 22 finns de svenska nyheterna i April/May utgåvan.

http://www.swedcham.com.br/magazineindex.asp


Brasilien är en het marknad

Brassebolagen dansar fram

2010-05-06 10:58

Den glödheta konjunkturen i Brasilien ger drag i svensk verkstad. Fordonsjättarna Scania och Volvo har förstått det sedan länge, men börsen har fler brassebolag.

Verkstadssektorn slog alla förväntningar för årets första kvartal. Bakom de överraskande resultaten ligger nya försäljningsframgångar, och det är tillväxtmarknaderna som står för tillväxten.

Vid sidan av det fortsatt starka Kina är det Latinamerika och är framför allt jättemarknaden Brasilien som har aptit på svenska industrivaror.

Brasiliens BNP väntas enligt IMF växa med 5,5 procent i år och det är köpfest för medelklassen. Samtidigt som Europas ekonomier släpar fötterna efter sig är närmar sig Brasilien snarare risken att springa in i ekonomisk överhettning.

Scanias aprilbesked om stigande order och lönsamhet fick kursen att hoppa högt. Brasilien är bolagets enskilt största marknad för både lastbilar och bussar. Det ekonomiska högtrycket gav rejält genljud i bolagets första kvartalsrapport i år.

Latinamerika står för omkring en fjärdedel av Scanias fordonsleveranser, Brasilien enskilt står för omkring en femtedel.

Även konkurrenten Volvo rapporterade högre orderingång än väntat för det första kvartalet och hade anledning att uppmärksamma lyftet i Latinamerika. Brasilien står för omkring en tiondel av Volvos omsättning.

Det globala konjunkturmörkret 2009 dämpade även Brasilien. Men när marknaden för tunga lastbilar nästan halverades under fjolåret i exempelvis EU och Japan ökade Scanias försäljning i Brasilien med 1 procent. Under andra halvan av 2009 ökade Brasiliens efterfrågan på lastbilar på grund av statliga stimulanser.

Electrolux överraskande starka första kvartal förklarades också delvis av framgångar i Brasilien. Bolagets kylskåp, dammsugare och vitvaror går åt som smör i solsken inte minst i storstäder som São Paulo och Rio de Janeiro.

Latinamerika står för en dryg tiondel av Electrolux försäljning av konsumentprodukter.

Vd Hans Stråberg bedömer att Electrolux försäljning i Brasilien växer med 10 procent under 2010.

För specialståltillverkaren Sandvik mer än fördubblades beställningarna i Sydamerika under årets första kvartal jämfört med ett år tidigare. Orderingången växte med 116 procent, till 2,6 miljarder kronor.

Orderboomen saknade motstycke på någon av de övriga kontinenterna. Sandviks ordertillväxt i Europa och Asien uppgick som jämförelse till 8 respektive 34 procent.

Sydamerika stod i fjol för drygt 6 procent och Brasilien för drygt 3 procent av Sandviks försäljning 2009. De andelarna ser minst sagt ut att ha ökat.

Kullagertillverkaren SKF hade också omkring 6 procent av sin försäljning i Latinamerika. Och under första kvartalet i år rapportar bolaget ökad efterfrågan, inte minst bland kunder i fordonsindustrin.

Försäljningen utvecklades ”mycket positivt” i såväl Latinamerika som Asien under kvartalet enligt SKF-chefen Tom Johnstone vid rapportpresentationen.

 

Kursutveckling brassebolagen och övriga börsen, % i år
Verkstadsindex, Stockholmsbörsen 9,2
OMXS (hela Stockholsmbörsen) 4,1
Scania 27,9
Volvo 37,1
Electrolux 6,8
Sandvik 10,1
SKF 10,1
Källa: SIX

RSS 2.0