Skolbesök

Sundbyberg besöker skola i São Paulo

Helene Hellmark Knutsson (S), kommunstyrelsens ordförande på skolbesök i São Paulo.

Helene Hellmark Knutsson (S), kommunstyrelsens ordförande på skolbesök i São Paulo.

Under Sundbybergs sista dag i São Paulo gjorde delegationen ett hembesök hos skolflickan Luana och hennes familj. I sällskap med föräldrar och en äldre syster visade en stolt Luana sitt rum och sitt skolarbete både för sin lärare och Sundbybergs delegation.

Hembesök hos elever i staden Taboao da Serra är en del av projektet "Integration familj och skolan" som fått FN-pris under 2008. Projektet har vänt en negativ trend och gjort att staden redan under 2008 nått det mål man satte upp för 2012.

- Staden låg bland de sämsta städerna när det gäller skolresultaten. Med en målinriktad satsning har vi vänt den negativa trenden och idag ligger vi bland de bästa i hela Brasilien. Satsningen har dessutom lett till en minskad brottslighet i Taboão da Serra, berättade stadens borgmästare Dr. Farias.

Delegationen gjorde samma dag också ett besök i en av stadens skolor där de tillbringade en timme med skolbarn och deras skollärare. Chefen för utbildningsförvaltning, Cesar Callegari,  som följde med delegationen, är ordförande i ett nationellt utbildningsråd som är direktvalda av Brasiliens president Lula.


Möte med FIESP

Sundbyberg besöker organisationen Fiesp i Brasilien

Maurice Costin och Dr Farias till höger i samspråk med besökarna från Sundbyberg Helene Hellmark Knutsson (S) och Siyamak Sajadian Sasanpour (MP). Även om organisationen Fiesp är den största intresseorganisationen för hela São Paulos industrisektor, jobbar denna federation med att förvandla Brasilien till en stark ekonomisk stat i världen. Fiesp bildades 1942 och idag tillhör samtliga industriföretag i regionen Sao Paulo denna gigantiska organisation.

Vid Avenida Paulista, som är São Paulos mest kända gata, mottog Maurice Costin i sällskap med borgmästaren av Taboão da Serra Dr Farias och stadens näringslivschef Jacira Moretti delegationen från Sundbyberg. Maurice Costin som ansvarar för Fiesp:s internationella relationer och som bland annat suttit i styrelsen för de två svenska storföretagen, SKF och Sandvik tillhör den generation industrimän som idag besitter stor erfarenhet och kunskap inom området både på ett nationell och internationell nivån.

- Jag brukade vara minst två gånger om året i Sverige, men inte i Stockholm, utan i Göteborg. Idag är jag glad att Sverige och Brasilien kan mötas även på en kommunal nivå och hoppas att det här ska sprida sig vidare, sa Maurice Costin.

- För att Sundbyberg ska växa behöver vi vänner. Vänner både i Sverige, i EU, men även i övriga världen. Vi är fullt medvetna om vikten av internationellt samarbete och därför är vi måna om all kunskap som vi får genom detta samarbete, sade Helene Hellmark Knutsson.


Intervju med Hugo Oljemark

Brasiliens framtid är här Brasilien har kallats "landet som har framtiden för sig", och det ser ut som om framtiden redan är här. Hugo Oljemark, som är ansvarig för Brasilianska Handelskammaren i Sverige, ser ett land i förändring med stor potential för svenska företag.
 
- Den brasilianska ekonomin går bra, valutan stärks, börsen går bra och arbetslösheten minskar. Även korrumptionen och kriminaliteten minskar. Med sina 200 miljoner invånare är det en stor och intressant marknad, men som företag bör man kanske inte börja sin utlandsetablering med Brasilien, utan ha erfarenhet från andra länder först.
De flesta stora svenska företag finns redan på plats i Brasilien, men även en del små, och totalt finns runt 200 svenska företag etablerade. Telecom- och fordonsbranscherna är stora, och många tillverkningföretag lägger ut delar av produktionen, vilket innebär att antalet underleverantörsföretag ökar. En ny växande bransch är tjänsteleverantörer, vilket för med sig nya problem och andra regler. För att komma rätt i den brasilianska byråkratin tycker Hugo Oljemark att man bör ta hjälp.
- Brasilien är byråkratiskt och tungrott, det tar tid. För att allt skall bli rätt från början bör man ta hjälp. Börja med att sondera marknaden för att se över aktörer, prisläge, tullar etc. Personliga kontakter är viktiga, så åk dit och träffa potentiella samarbetspartners, kunder och leverantörer för att få en känsla, och sedan lättare kunna fatta beslut. Ett problem i sammanhanget kan vara språket, engelskan är inte så utbredd, och få svenskar kan portugisiska eller spanska.
- Samarbetspartners är speciellt viktigt i samband med produkter och tjänster, dels för att  anpassa till marknaden, dels för att få fördelaktiga tullar. Att exportera en färdig vara från Sverige är kostnadskrävande, tullen är 10-20 procent. Därtill kommer statlig skatt och moms, som man visserligen får tillbaka, men företaget måste ligga ute med pengarna. Om man däremot väljer att vidareförädla produkterna på plats minskar kostnaderna.
- Brasilianarna är ett generöst och positivt folk som ser möjligheter och tror att allt går. Det innebär också att de ogärna ger negativ information, varför det kan vara bra att ha en egen kontakt för att få en korrekt bild av hur verksamheten går, många har t.e.x. en ekonomichef på plats, avslutar Hugo Oljemark.
Christina S. Donnerlid

Sundbyberg på besök hos Handelskammareni Sao Paulo

Sundbyberg träffar Svenska Handelskammaren i São Paulo

VD för Svenska Handelskammaren i Brasilien Jonas Lindström tillsammans Mohseen Hatia VD för företaget ITT i São Paulo. Tisdagen den 3 mars deltog Sundbyberg i ett lunchmöte med en grupp företagare verksamma i São Paulo. Mötet öppnades av Christer Manhusen, ordförande för Handelskammaren i Brasilien, tidigare svensk ambassadör i Brasilien.

Vid mötet deltog bland andra representanter från bankkoncernen SEB och ITT Water & Wastewater, två väletablerade företag i Sundbyberg. SEB är en av de första utländska banker som etablerat sig i São Paulo i början av 70-talet och från SEB fanns bland andra Rudolf Moesmang på plats:

- Finanskrisen har inte slagit hårt mot Brasilien. Tillväxten kommer även under 2009 att ligga på plus och jag är säker på att med regeringens stöd till industrin kommer arbetsmarknaden i Brasilien att klara sig betydligt bättre jämfört med många andra länder, sa han.

Från ITT i São Paulo fanns VD Mohseen Hatia och han sa bland annat:

- ITT:s anläggning i Sundbyberg är en av de mest imponerande anläggningarna inom vattenteknologin. Vi ser Brasilien som ett land med stora möjligheter i frågan om hållbar utveckling och eftersom flera av våra anställda bor i Taboão da Serra kan ITT tänka sig att etablera verksamhet i staden.

I delegationen från Sundbyberg ingår Helene Hellmark Knutsson (S), kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens förste vice ordförande Siyamak Sajadian Sasanpour (MP) och näringslivschef Sharif Pakzad.


Sundbyberg i Brasilien

Varmt mottagande när Sundbybergs stad besöker Brasilien

Sundbybergs stad i Brasilien Taboão da Serras borgmästare Dr Farias i mitten tar emot en gåva i form av en glasskål från Orrefors. Längst till höger kommunstyrelsens ordförande Helene Hellmark Knutsson (S) och längst till vänster skymtar näringslivschef Sharif Pakzad. Just nu är representanter från Sundbybergs stad i Brasilien för att etablera ett vänortssamarbete med staden Taboão da Serra på temat "hållbar utveckling". Sundbybergs stad mottogs varmt i Taboão da Serras stora amfiteater. Mer än 200 representanter från näringsliv, olika organisationer och allmänheten deltog i ceremonin. Under mottagningsceremonin bytte städerna presenter och flertal journalister bevakade besöket.
 
Schemat har varit späckat, igår var delegationen från Sundbyberg bland annat med på invigningen av ett av Taboão da Serras "Housing projects". Projektet innebär att staden rustar upp slumområden och sedan överlämnar nya, fina bostäder till de familjer som bor där. Igår fick 700 personer flytta in i nya lägenheter. Helene Hellmark Knutsson (S), kommunstyrelsens ordförande, klippte band tillsammans med Taboão da Serras borgmästare Dr Farias.

- Vi är mycket glada att vårt arbete har gett frukt och att en liten stad, i ett land som Sverige har uppmärksammat detta. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet mellan städerna och bygga en stad för nästkommande generationer, säger Dr Farias.

- Taboão da Serra har visat stor värme. Jag känner mig mycket priviligierad över att kunna ta del av  erfarenheterna som en progressiv stad som Taboão da Serra samlat på sig. Jag hoppas att Sundbybergs stad kan vara en del av stadens strävan att växa, säger Helene Hellmark Knutsson.

- Det som jag ser här idag är väldigt unikt. Samarbete mellan två städer är möjligt och jag är glad att Sundbyberg har tagit detta initiativ. Nu när jag ser detta, undrar jag varför man inte har gjort det här tidigare och varför inte flera kommuner gör samma sak, säger Jonas Lindström, VD för Svenska Handelskammaren i São Paulo.

Från Sundbybergs stad deltar även kommunstyrelsens förste vice ordförande Siyamak Sajadian Sasanpour (MP) samt näringslivschef Sharif Pakzad


RSS 2.0